આજની ખાટી મીઠી..

માનવી મોટે ભાગે શાણી રીતે વિચારે છે પણ વર્તે છે મૂરખાઇભરી રીતે ..

તમારો મિજાજ તમારી પાસે જ સાચવી રાખો.. બીજાને તે બિન ઉપયોગી છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s