માત્ર નળ તરફ જાય છે..

ગૃહિણીને

કોઇ જયારે પૂછે છે

તે કેમ છે ?

કેવો છે ઘર સંસાર ?

ત્યારે ગ્રુહિણી કહે છે

સારા છે બધા,

બહું ધ્યાન રાખે છે મારું,

આમ કહીને ભાગે છે ગ્રુહિણી,

મોઢૂં દબાવીને

નળ તરફ

મોં ધોઇને

એ જયારે પાછી આવે છે

ત્યારે એના હોઠ પર તરતું રહે છે સ્મિત,

એ બહું સુખી છે

માત્ર નળતરફ

દિવસમાં  ઘણી વાર જાય છે.

anuvad by  smt. સુશી દલાલ.. written by વિનોદ દાસ 

 

 

 

 

 

 

દિવસમાં  ઘણી વાર જાય છે. સુશી દલાલ..વિનોદ દાસ

2 thoughts on “માત્ર નળ તરફ જાય છે..

  1. એ બહું સુખી છે

    માત્ર નળતરફ

    દિવસમાં ઘણી વાર જાય છે.

    વાહ , સુંદર ભાવવાહી કાવ્ય રચના .એક સ્ત્રી પોતાના દુખોને છુપાવીને કેવી હસવાની શક્તિ ધરાવે છે !

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.