ક્યા હૈ યે ઔરત ?

કિસી કે ઘર મેં બેટી બનકે જનમ લેતી હૈ,

માંકી પરછાઇ બનકે રહતી હૈ

બાપકી ઇજ્જત બનકે ચહકતી હૈ,

 ભાઇયો કે સાથ હસતી ખેલતી રહતી હૈ,

 

ફિર..

ઇન્હી રિશ્તોંકો વહ અપની દુનિયા સમઝ લેતી હૈ,

 

ફિર સે..  એક દિન આતા હૈ,

 હમ ઉસે નયે રિશ્તો, નયી જિમ્મેદારીયોકે સાથ જોડ દેતે હૈ

કુછ ઔર રિશ્તોકો નિભાને ઘર સે ભેજ દેતે હૈ,

અપની મહકસે કિસી ઔર કે  ઘર કો વહ મહકાતી હૈ.

યે ઔરત ન જાને કિતને રિસ્તોમે સિમટ જાતી હૈ,

હર રિશ્તોકો નિભાના ઉસકે લિએ એક ફર્ઝ કહલાતા હૈ

 નારી હી તો જનમ દેતી હૈ હર મર્દ કો

ફિર ભી અય ઔરત તેરી પરિભાષા,

તેરી અપની કોઇ  પહચાન ક્યૂં નહી ?

 અય ઔરત, તેરી હર બાત નિરાલી હૈ

તૂ એક ઐસા પૌધા હૈ,  જિસસે ઘર ઘરમે હરિયાલી હૈ

ઔરત  પ્યારહૈ,  દુલારહૈ, યહ  જિંદગીકા  શ્રિંગારહૈ,

મમતાભરે  ઉસકે હાથોમેં ,  ફિરક્યું દુખોકા  હારહૈ ?

કોઇપૂજતા, કોઇચાહતા, કોઇ  અદબસે  હૈ પુકારતા,

કોઇ  કોસતા, કોઇ  તોડતા, કોઇ પ્રતાડતા,

કોઇ  કુછ  પલોકા  ભોગ  કરકે  બેદિલીસે  છોડતા

 જિસને હર કદમ પર અપની ઇચ્છાઓકા  બલિદાન  દિયા

ઉસકો સમઝો, કરીબ સે જાનો,પૂરા સન્માન દો,

એક દિન નારી દિન મનાકે મત ભૂલ જાઓ..

નારી ગૌરવ એક દિનકા નહી, હર દિનકા અવસર હૈ

નારી  બિન  સબ  યહા  વ્યર્થ  હૈ,  નારી હૈ  તો  સબમે  અર્થ  હૈ

જિસને  યહ  સ્રુષ્ટિ  શ્રુન્ગારી  હૈ, વો  ઔરત  હૈ, વો  નારી  હૈ,

અય  સ્ત્રી, તુઝે  ઝુકકર હર દિન   સલામ હૈ

 Why did god create man first  before creating woman  ? of course because its always good to make a rough draft first before making  a masterpiece… so    girls ,women are the masterpiece of God.

One thought on “

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s