ચપટી ઉજાસ..153

 

ચપટી ઉજાસ..153

                                                                                        સૌના  મામા જુદા જુદા ?  

હમણાં અમારે સ્કૂલમાં વેકેશન છે.  કાલે અમે મામાને ઘેર જવાના છીએ..હું નાની હતી ત્યારે બે ત્રણ વાર મામાને ઘેર ગયેલી..એમ મમ્મીએ મને કહ્યું..પણ મને યાદ નથી આવતું. મમ્મી કહે છે કે હવે જઇશ ને એટલે બધું યાદ રહેશે. જોકે નાનીમા અને નાનાજી સાથે મેં ફોનમાં વાત કરી છે. મામા સાથે પણ કયારેક કરી છે. મારા સ્વરા માસી અમેરિકાથી આવવાના છે તેને મળવા જવાનું છે.પણ હું, જય અને મમ્મી એમ અમે ત્રણ  જ જવાના છીએ.. ફૈબા કે દાદીમા અમારી સાથે નથી આવવાના..મને ફૈબા વિના તો જરાયે ન ગમે. પણ ફૈબા આવવાની ના પાડે છે. એ કહે છે હું મારા મામાને ઘેર જઇશ..લો..મારા ને ફૈબાના મામા કંઇ જુદા જુદા હોય ? મેં દાદીમાને પણ આવવાનું કહ્યું. પણ મારું કોણ માને ?  મમ્મીએ દાદીમાને કે ફૈબાને આવવાનું  કહ્યું  નહીં.

‘ ના જૂઇ, એ લોકો ત્યાં કંઇ કામ સિવાય ન આવે. ફૈબાને એમના મામાને ઘેર જવું છે. અને દાદીમા પણ થોડા દિવસ એમની સાથે ત્યાં જવાના છે. દાદીમા ફૈબાના મામાને ઘેર જાય અને મારા મામાને ત્યાં કેમ ન આવે ? 

ફૈબા કહે, જૂઇ, ત્યાં જઇને મને ભૂલી ન જતી હોં..

મેં તેમને કહ્યું..તમારી કીટ્ટા..

ફૈબા કહે,

‘  કાં ભઇ, અમારો શું  વાંક ?

તમે મારી ભેગા નથી આવતાને ? એટલે…

પછી અચાનક મને થયું.. ફૈબા ન આવે તો કંઇ નહીં . હું તો એમની ભેગી  જઇ શકું ને ?

‘ ફૈબા, હું તમારી ભેગી તમારા મામાને ઘેર આવીશ. જય મમ્મી સાથે જશે ને હું તમારી સાથે..

મેં નક્કી કરી નાખ્યું.

પહેલાં તારી મમ્મીને પૂછી જોઇએ..એ શું  કહે છે ? મને તો કંઇ વાંધો નથી.

હું તરત મમ્મી  પાસે દોડી..

‘ મમ્મી, હું ફૈબા સાથે એમના મામાને ઘેર જવાની છું.

‘ ના..બેટા..એમ ન જવાય.. તારે મારી સાથે આવવાનું છે. ‘

ભાભી, જૂઇને આવવું હોય તો ભલે આવે. મને કોઇ વાંધો નથી.

‘ એના નાના,  નાનીને જૂઇને જોવાનું  બહું  મન થયું છે. અને નિયતિબેનની દીકરી પલક પણ આવવાની છે તો બધા સાથે હશે તો તેને ગમશે.

‘ ઓકે..તમારી વાત સાચી છે. ત્યાં તમારા ભાઇઅને બેનના  બાળકો સાથે ઓળખાણ થશે..ને જૂઇને બધા સાથે રમવાની મજા આવશે.

ના..ફૈબા મારે તમારી સાથે જ આવવું છે.

જો..જૂઇ, મારું કહ્યું માનવાનું ને ? ત્યાં તારા માસી..નાની  બધા  હશે તને ત્યાં મજા આવશે.

હું મોં ફૂલાવીને અંદર દોડી ગઇ. મારું કહ્યું તો કોઇએ માનવાનું જ નહીં.. મને શેમાં મજા આવશે એ પણ મોટાઓ નક્કી કરે ?

‘ ભાભી, તમે તમારે પેંકીગ કરો.. જૂઇ તો થોડીવારમાં સમજી જશે..

મને બહારથી ફૈબાનો અવાજ સંભળાયો..

હા…અમારે તો સમજી જ્જવાનું ને ? માનવાનું તો બધું અમારે જ ને ? અમે નાના છીએ ને એટલે..

ફૈબાએ મને એક નાની બેગ આપી.. ‘

’ જૂઇ, ચાલ, આમાં તારા કપડાં તારી જાતે ભર જોઉં..અને જય, આ થેલો તારો..તારે પણ તારા કપડાં જાતે ભરવાના.. ચાલો, કોને સરસ ગોઠવતા આવડે છે ? ફૈબાએ મારા અને જયના કપડાં   બહાર કાઢીને અમને આપ્યા.

હું કંઇ બોલ્યા સિવાય મારા કપડાં ભરવા લાગી. ફૈબા સાથે બોલવું જ નથી. આજે મને તેમની ઉપર ગુસ્સો આવ્યો હતો. આવે જ ને ? નથી તે મારી સાથે આવતા કે નથી મને તેમની સાથે લઇ જતા. પછી કૉણ બોલે તેમની સાથે ?

જૂઇબેન મારાથી રિસાયા છે ? ફૈબા હસીને બોલ્યા..

પણ મેં કંઇ જવાબ જ ન આપ્યો.

જય.. જો આ ચોકલેટ તારી પાસે રાખીશ કે જૂઇ પાસે ? ગાડીમાં બંને ખાજો હોં.. લે જૂઇ, બે કેડબરી તું રાખ ને બે જય રાખશે..

પણ મેં કંઇ ફબાના હાથમાંથી કેડબરી લીધી નહીં..

કેડબરી કરતા તો મને ફૈબા વધારે ગમે છે. એમ કંઇ હું ફોસલાઇ જઉં તેમ નથી. હવે હું કંઇ નાની થોડી છું ? પાંચ વરસની થઇ ગઇ છું. હવે તો હું ફર્સ્ટ સ્ટાંડર્ડ માં આવી ગઇ છું. જય તો ખાલી સીનીયર કે.જીમાં આવ્યો છે.

હું મારી બેગમાં  કપડાં ભરતી રહી. જય તો ઘડીકમાં કપડાં ભરે ને ઘડીકમાં કાઢી નાખતો હતો. એને કંઇ આવડતું નથી. મમ્મી તો એ જોઇને હસતી હતી.  

ત્યાં પપ્પા આવ્યા.

જય પપ્પા પાસે દોડયો.

પપ્પા..મામાને ઘેર ચાલો.

અરે..બાબા, તારા મામાને ઘેર હું આવીને શું કરું ?

મારા મામા એ  પપ્પાના મામા નથી ? બધાના મામા જુદા જુદા હોય ? મારા ને જયના તો સેઇમ મામા છે..એમ મમ્મી કહે છે. તો બીજા બધાના  કેમ જુદા ? પપ્પાના, ફૈબાના, મમ્મીના  કે દાદીમાના કોઇના  મામા ને મેં તો કદી જોયા નથી.. આ શું ગોટાળૉ છે ? મમ્મીને પૂછયું તો મમ્મી કહે,

‘ કાલે ટ્રેનમાં સમજાવીશ. અત્યારે  મોડું થાય છે. હું ફૈબાની સામે છાની માની જોતી હતી ને મારી બેગ ભરતી હતી.  

 

 

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s