આજની ખાટી મીઠી..

એક બાબત બદલ તમારે  સૌથી વધારે કૃતજ્ઞતા અનુભવવી જોઇએ કે તમારા વિશેને બધી સાવ સાચી હકીકત માત્ર તમે પોતે અને ઇશ્વર જ  જાણૉ છો.

One thought on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. આજની વાત તો મીઠી મીઠી…
    વિચારવાયુની ગતિ વધી ગઇ
    ‘ભગવાન આને જાણે છે’ માનીએ અને જાણીએ તો શ્રધ્ધા થાય કે તે મને માર્ગ બતાવશે. આનો અનુભવ અને વિશ્વાસ પ્રત્યેક નજરે જીવનને સ્વસ્થ બનાવવામાં અતીવ સહાયક થાય છે, તે મહાન ચિકિત્સક શરીર, મન તથા આત્માને નિરામય કરવા તથા સ્વસ્થ અને બળવાન બનાવી રાખવા માટે સદૈવ હાજર જ છે.
    મારો અનુભવ વિગતે કોક વાર…………………….

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s