આજની ખાટી મીઠી..

માનવીને સૌથી વધારે પીડા આપતું હોય તો તે તેનું પોતાનું દોષિત અંત:કરણ છે. 

One thought on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. ગૂઢ વાત બદલ ધન્યવાદ

    અંત:કરણ અંગે કબીર જે ભાવને કહે છે તે ભાવ સમજવો જોઈએ. આત્માનું સ્થાન હૃદય હોય છે અને મનનું સ્થાન મિસ્તષ્ક હોય છે. હૃદયથી મગજનું અંતર ૨૪ આંગળ હોય છે. આત્માનું જ અલગ સ્વરૂપ પરમાત્મા છે. ખોટા વિચારો અથવા ખોટા કામનું કેન્દ્ર મન હોય છે. જેવું તે સક્રિય થશે, તેવું જ હૃદય આપણને તક આપશે કે આપણે રોકાઈ જઈએ. હૃદયમાંથી અવાજ પણ આવે છે કે સત્યનો સાથ આપો. જો આપણે હૃદયની ભાષા સાંભળવામાં થાપ ખાઈ જઈએ તો મન ત્યાં લઈ જઈને પટકે છે જેને આપણે ખોટી દુનિયા કહીએ છીએ. તેથી અંતરની સત્તા સાથે જોડાયેલા રહીએ તો બહારની સત્તા આપણી પાસે ખોટું કામ નહીં કરાવી શકે. હૃદય બોલાવે છે અને મન ખેંચે છે.
    આને લીધે દોષિત અંત:કરણ થાય જે પીડાનું કારણ રહે …………….

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s