આજની ખાટી મીઠી..


આ દુનિયા એવા લોકોથી ભરપૂર છે કે જે,બીજાઓએ પોતાની શક્તિ અને કુશળતા કેમ વાપરવી જોઇએ તે સમજતા હોય છે.

3 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. ‘…………..બીજાઓએ પોતાની શક્તિ અને કુશળતા કેમ વાપરવી” પહેલા પોતાની કુશળતા પારખે, શક્તિ પારખે, પછી … …. બીજાઓને દોષ દેતાં પહેલાં તમારો પોતાનો દોષ એમાં છે કે કેમ એ તપાસી જુઓ .

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s