આજની ખાટી મીઠી..


પરિચય એટલે જેની પાસેથી પૈસા ઉછીના માગી શકાય એટલો સંબંધ હોય, પણ એટલો ગાઢ સંબંધ ન હોય કે તેને પૈસા ઉછીના આપી શકાય !

One thought on “આજની ખાટી મીઠી..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s