આજની ખાટી મીઠી..


જયારે મિત્રો કે સ્વજનોના વાંક શોધવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે શરૂઆત જાતથી કરીએ તો પછી કદાચ આગળ વધવાની જરૂર જ નહીં પડે..

4 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. वाहवाह, सुन्दर विचार. शुक्रिया .
    अपना चेहरा न बदला गया,
    आईने से खफा हो गए !

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s