આજની ખાટી મીઠી..


એક માત્ર આદમ જ એવો માણસ હતો કે તેણે સરસ કથન કહ્યું હોય ત્યારે તે પૂર્ણપણે પોતાનું મૌલિક હોવાનો દાવો કરી શકે..

3 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. હા, બરાબર છે નિલમબહેન…પરંતુ મનમાં એક સવાલ થાય છે કે..” શું તે વખતે તમને બરાબર યાદ છે કે..ભાષાની શોધ થઈ હતી કે ,,પછી ઈશારાની???તેની સાથે જો ઈવ ય હતી તો તે કેટલી દાવેદાર ગણાય?પોતાના કથનને મૌલિક કહેવાની???તમે તો સ્ત્રી માટેના હિમાયતી કહેવાવ છો ખરુંને???

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s