આજની ખાટી મીઠી..


જે બહાના આપણે આપણા પોતાના ઉપયોગ માટે ઉપજાવી કાઢયા હોય . તે બીજાઓ વાપરે ત્યારે આપણને અણગમતા થઇ પડે છે.

3 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. પિંગબેક: આજની ખાટી મીઠી.. | | GujaratiLinks.comGujaratiLinks.com

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s