આજની ખાટી મીઠી..


સમાધાન એક એવી કળા છે કે લાડુના એવી રીતે ભાગ કરવા કે દરેકને એમ લાગે કે એને ભાગે જ મોટો ટુકડો આવ્યો છે.

4 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. પિંગબેક: આજની ખાટી મીઠી.. (via પરમ સમીપે) « મારી ડાયરી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s