આજની ખાટી મીઠી..


માનવી કદી એવું જૂઠાણું કહી શકયો નથી કે જેને માટે કોઇએ કયારેક શંકા વ્યકત ન કરી હોય. અને કદી એવું સત્ય પણ કહી નથી શકયો કે જેને બધાએ જ માની લીધું હોય.

One thought on “આજની ખાટી મીઠી..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s