આજની ખાટી મીઠી..


ઘણાં લોકોને કોઇ સામે દલીલ કરે તે નથી ગમતી હોતી . તેમને તે અસંસ્કારી અને હલકી લાગે છે.. કેમકે એ પાછી સાચી પણ હોય છે.

One thought on “આજની ખાટી મીઠી..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s