આજની ખાટી મીઠી..


પ્રાર્થના એ સ્પેરવ્હીલ નથી કે કે જયારે તમે અટકી જાવ ત્યારે એનો ઉપયોગ કરો. એનો ઉપયોગ સ્ટીયરીંગ તરીકે કરો જે તમને આખી જિન્દગી રસ્તો બતાવે.

3 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

 1. પ્રાર્થના એ સ્પેરવ્હીલ નથી કે જ્યારે તમે અટકી જાવ ત્યારે એનો ઉપયોગ કરો. એનો ઉપયોગ સ્ટિયરિંગ તરીકે કરો. જે તમને આખી જિંદગી સાચો રસ્તો બતાવે.

  – ‘ઓશો’
  અમારા ઘર આંગણે પધારનાર
  – રઇશ મણીયાર સ્પેર વ્હીલને કેવી રીતે રમુજમા રજુ કરે છે તે યાદ આવ્યુ
  એકવેળા આપને મેં દઈ દીધેલું દિલ, હજુયે યાદ છે
  ને પછી ભરતો રહયો’તો હોટેલનાં બિલ, હજુયે યાદ છે

  પ્રિયતમ! હા,તારા ચહેરા પર હતા એ ખિલ હજુયે યાદ છે
  મારા પૈસે તેં ઘસી બેફામ ક્લેરેસીલ હજુયે યાદ છે

  સાયકલ અથડાવીને સોરી કહ્યાની સ્કીલ હજુયે યાદ છે
  ને પછીથી સાંપડેલી સેન્ડલોની હીલ હજુયે યાદ છે

  માનતો’તો હું કે પૈંડા બે જ છે સંસારરથનાં હું ને તું
  ને પાડોશમાં હતા તારાં ઘણાં સ્પેરવ્હીલ હજુયે યાદ છે

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s