આજની ખાટી મીઠી..


ન્યાયાધીશ કાયદાનો એવો વિધ્યાર્થી છે કે જે પોતાની પરીક્ષાના જવાબોના પોતે જ માર્ક મૂકે છે.

2 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s