આજની ખાટી મીઠી.


“ ચારિત્ર્યઘડતરમાં ગરીબીનો ફાળો “ એવા કોઇ વિષય પર તમને ભાષણ સાંભળવા મળે તો મોટે ભાગે એ કરનાર શ્રીમંત જ હશે.

3 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી.

  1. ચારિત્ર્યઘડતરમાં ગરીબીનો ફાળો “ એવા કોઇ વિષય પર તમને ભાષણ સાંભળવા મળે તો મોટે ભાગે એ કરનાર શ્રીમંત જ હશે.
    કટાક્ષમા મૉટી વાત કરી દીધી.પણ સર્વોદય વિચરશ્રેણીમા…

    ગરીબ મહેનત- મજૂરીના કામને એ લોકો હલકું માને છે. તે એટલે સુધી કે જેના વિના સમાજને ચાલે નહીં એવા સારાં સારાં કામ કરનારને આપણે નીચ ગણીએ છીએ. કારીગરોને આપણે નીચા ગણ્યાં, મજૂરોને હલકાં ગણ્યાં.ખેડૂતોને આપણે નીચા માન્યા, ને જે મહેનત મજૂરી કરતાં નથી તેમને આપણે ઊંચા માન્યા!કોઈપણ પ્રકારની ગરીબની જેમ મજૂરી કરવા માંડે તો આપણા મગજ પણ ચોખ્ખા થશે.ગરીબ કબીર વણકર થઈને વણતા હતા. તે વખતે વણકરોનો જે મોભો હતો તે આજે ક્યાં છે? ગરીબ રોહીદાસ ચમારનું કામ કરતાં, તે વખતે ચમારની જે પ્રતિષ્ઠા હતી તે આજે ક્યાં છે? ગરીબ નામદેવ દરજીનું કામ કરતા, તે જમાનામાં દરજીની જે ઇજ્જત હતી તે આજે ક્યાં છે?

    Like

  2. “ ચારિત્ર્યઘડતરમાં ગરીબીનો ફાળો “ એવા કોઇ વિષય પર તમને ભાષણ સાંભળવા મળે તો મોટે ભાગે એ કરનાર શ્રીમંત જ હશે- સાચી વાત એક મનને ખુશ કરવા કામ આવી શકે.

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s