આજની ખાટી મીઠી..


એક માને પોતાના પુત્રને પુખ્ત બનાવતા વરસો લાગી જાય છે. જયારે બીજી સ્ત્રીને તેને મૂરખ બનાવતા કલાકો જ લાગે છે.

One thought on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. માતાની પુત્રને પુખ્ત બનાવવામાં ખામી રહી ગઈ?

    અથવા તો કઇ સ્ત્રી હોશિયાર? જે વારસો સુધી પુખ્ત બનાવવા માથે છે, કે જે કલાકોમાં મુર્ખ બનાવી શકે છે?

    Any Ans?

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s