આજની ખાટી મીઠી..


સ્ત્રી ડ્રાઇવર પોતાનો હાથ સિગ્નલ તરીકે બતાવે ત્યારે તમને એટલી ખાત્રી થશે જ કે કયાં તો તે દાબી બાજુ વળશે કે પછી જમણી બાજુ . કે ગાડી પાછળ લેશે કે બ્રેક મારશે.

3 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. કોઈ પણ સમાજમાં વાહનચાલક સ્રીઓની યથાપ્રમાણ સંખ્યા સામે જેને અકસ્માત કર્યો હોય તેવા વાહનચાલકોની સંખ્યા સાથે સરખાવવામાં આવે તો તેમનો સ્રીઓની સંખ્યા બહુ ઓછી આવે છે. આ તો થઇ આંકડાકીય વાત. સામાજિક રીતે ‘ખરાબ’ ડ્રાઈવરની વ્યાખ્યામાં એવા લોકો આવે છે કે જે બીજા કરતા ઓછી ઝડપે, વધારે પડતી સાવચેતીથી ચલાવે. આવા લોકો બીજા વાહન ચાલકોને હેરાન કરે છે પણ અકસ્માતનો ભોગ બનતા નથી

    Like

  2. ચાલો કમસે કમ સ્ત્રી હાથ બતાવવાની તસ્દી લી સિગ્નલ તો બતાવે છે ને? બાકી તો આજે બેફામ રીતે કાર ચલાવતા કારચાલકો એટલી જલ્દીમાં હોય છે કે તેમને હાથ બતાવવાની તસ્દી જ નથી લેતાં; કદાચ ભગવાન બોલાવે તો તેમને ય કહીદે કે ” Sorry! I have no time to see your signal!!!!!hahahahaha..Happy holi.”

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s