આજની ખાટી મીઠી..


આગાહી કરશો નહીં..કેમકે જો તમારી આગાહી ખોટી પડશે તો લોકો તે ભૂલશે નહીં અને સાચી પડશે તો કોઇ એ યાદ કરવાનું નથી..!

One thought on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. “આગાહી કરશો નહીં….”

    ૨૦૧૨. ફિલ્મે તો દર્શકોને રીતસરના ધ્રુજાવી દીધેલા.
    ૨૦૧૨માં પૃથ્વીનો નાશ થશે એવી આગાહી હતી
    કોઇ વાર આવું પણ બને!

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s