આજની ખાટી મીઠી..


આપણામાંના ઘણાં લોકો પોતાની પાસે જે ન હોય તે મેળવવા એટલા બધા વ્યસ્ત રહેતા હોય છે કે તેમની પાસે જે હોય છે તેનો આનંદ પણ માણી શકતા નથી.

2 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. સાચી વાત જેમ લોકો મરી ગયાં પછી શબનું શું કરવું જોઈએ તેની ચર્ચામાં એટલા બધા વ્યસ્ત હોય છે

    કે જીવતા માણસનું શું કરવું જોઈએ તેનો વિચાર કરવાનો તેને સમય જ નથી મળતો

    Like

  2. આપણામાંના ઘણાં લોકો પોતાની પાસે જે ન હોય તે મેળવવા એટલા બધા વ્યસ્ત રહેતા હોય છે કે તેમની પાસે જે હોય છે તેનો આનંદ પણ માણી શકતા નથી…સાચીવાત..નિલમબહેન જગતમાં માનવી જેવું પ્રાણી ઘડીને તો જગનિયંતાને ય થતું હશે કે મેં આને ઘડીને ખોટા હાથ ધોઈ નાખ્યાં? હવે મારે ધર્મરાજ પણ જાતે જ બનવું પડ્શે….

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s