આજની ખાટી મીઠી..


પોતાના અભિપ્રાય સાચા છે કે ખોટા.. તે તો ઠીક..પરંતુ એ ઘણાં કીમતી છે એવું દ્રઢપણે માનનારા અસંખ્ય લોકો હોય છે.

2 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. પોતાના અભિપ્રાય સાચા છે કે ખોટા.. તે તો ઠીક..પરંતુ એ ઘણાં કીમતી છે એવું દ્રઢપણે માનનારા અસંખ્ય લોકો હોય છે.
    એ માટે અહંકાર,માયા મોહનો ત્યાગ કરવો પડે તો સત્ય સમજાય

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s