આજની ખાટી મીઠી..


કેળવણી..એટલે ઝીણા બીબામાં છપેલા પાનાઓ વાંચતા જે મળે તે…. અને અનુભવ એટલે તે પાનાઓ ન વાંચવાને કારણે જે મળે તે… !

3 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

 1. કેળવણી..એટલે ઝીણા બીબામાં છપેલા પાનાઓ વાંચતા જે મળે તે…. અને અનુભવ એટલે તે પાનાઓ ન વાંચવાને કારણે જે મળે તે… ! સરસ તારણ
  કેળવણીનું મુખ્ય કામ માનવને કેળવવાનું છે. એની બુરાઈઓને દૂર કરીને એને શુભ પ્રત્યે પ્રેરિત કરવાનું છે. માટે જ એને કેવળ શિક્ષણ નહિ, પરંતુ કેળવણી કહેવામાં આવે છે. છતાં પણ અફસોસની વાત છે કે આજના કેળવાયેલા કહેવાતા મોટા ભાગના ડીગ્રીધરોમાં જે નમ્રતા, નિયમિતતા, સાત્વિકતા ને સ્વાશ્રયનું દર્શન થવું જોઈએ તે નથી થતું. તેને બદલે તેમનામાં ઉદ્દંડતા, અભિમાન, અવ્યવસ્થા, પ્રમાદ તથા પરાવલંબન દેખાય છે
  ત્યારે અનુભવ…યાદ આવે
  કોણ છે તું કબીર જેવો ?
  પૂછ્યું મેં તો કહે: “વિરક્તિ”
  જેમ મસ્તી બને અનુભવ
  તેમ અનુભવ થયો છે મસ્તી

  Like

 2. કેળવણી..એટલે ઝીણા બીબામાં છપેલા પાનાઓ વાંચતા જે મળે તે..કેળવણી એ ખૂબ જ વ્યાપક અને વિશાળ અર્થ ધરાવતો શબ્દ છે એતો આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ..અને એ વસ્તુ પણ હકીકત છે કે જીવનનાં કેટલાંક, સત્યો અને ગૂઢ રહસ્યો કે પછી સમીકરણો.. જે પછી ભલેને સાદા હોય તોય.. કે પછી હકીકતો.. એ કસોટીની એરણ ચઢાવ્યા પછી જ સમજાતાં હોય છે.

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s