આજની ખાટી મીઠી.


જો લોકો ખરેખર પ્રામાણિક્પણે વરતે અને પોતાના વચનો પાળે તો વકીલોને બે ટંક ખાવાના યે સાંસા પડી જાય

One thought on “આજની ખાટી મીઠી.

  1. સચી વાત
    તો પછી …એક સમાચાર પ્રમાણે કદાચ જયુડીશીયલ મેજીસ્ટ્રેટ વકીલો સામે લડત આપી કોર્ટનો બહિષ્કાર કરવાનુ આંદોલન ચાલુ કરે!

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s