આજની ખાટી મીઠી..


કોઇ સંમેલનમાં કદી મહાન વિચારો જન્મતા નથી..પણ અસંખ્ય મૂરખાઇભર્યા વિચારો ત્યાં મરણશરણ થાય છે ખરા..

3 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

 1. કોઇ સંમેલનમાં કદી મહાન વિચારો જન્મતા નથી..પણ અસંખ્ય મૂરખાઇભર્યા વિચારો ત્યાં મરણશરણ થાય છે ખરા.
  તો પછી જે અસંખ્ય મૂર્ખાઈભર્યા વિચારો મરણને શરણ થાય છે તે કોના પ્રતાપે? સરસ ઉલ્ટી કાનપટ્ટી પકડવાની મઝા પણ આવી શકેને? માનસિક કસરત પણ બુદ્ધિને સતેજ રાખવા જરૂરી છે. ખરુંને?
  સંમેલનમાં મહાન તો નહીં પણ સારા વિચારો ઉદભવી શકેને? ઉષા

  Like

 2. ‘કોઇ સંમેલનમાં કદી મહાન વિચારો જન્મતા નથી..પણ અસંખ્ય મૂરખાઇભર્યા વિચારો ત્યાં મરણશરણ થાય છે ખરા.. “…મને આ વિચાર ગમે છે.
  આ સંમેલનમાં ભાગ લેનારને શનીવાર સવારે નાસ્તો, બપોરનું જમવાનું, સાંજના ચા તથા રવીવારે સવારે નાસ્તો, બપોરના જમવાનું આયોજન કરેલ છે. આ ન હોય તો સંમેલન જ મરણશરણ થાય.એક ગંમ્મત યાદ આવી
  એક દિવસ બે મિત્રો એક કવિ સંમેલનમાં ગયા. થોડીવાર પછી એક મિત્રએ બીજાને ધીરેથી કાનમાં કહ્યું – જો તારી બાજુવાળા કાકા ઉંધી રહ્યા છે.
  બીજો ખિજાઈને બોલ્યો – ઓહ હો…આટલી અમથી વાત કહેવા માટે તે મારી ઉંધ બગાડી ?

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s