આજની ખાટી મીઠી..


પત્ની સાથે દલીલમાં ઉતરતા દરેક પુરૂષે પહેલાં ખાત્રી કરી લેવી કે પોતે સો ટકા સાચા છે…અને પછી એ દલીલ પડતી મૂકવી…

3 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. ‘પત્ની સાથે દલીલમાં ઉતરતા’ ન્યાય વિદ્યાશાખાએ તર્ક માટે શરૂઆતની પ્રતિજ્ઞા , દલીલ, ઉદાહરણ, પ્રસ્તુતતા અને નિષ્કર્ષ એમ પાંચ-ઘટકોને સાંકળ લેતી એક ચૂસ્ત યોજના વિકસાવી પણ પ્રસન્નદાંપત્યમા ભાવનો ઘટક ઉમેરવો રહ્યો

    Like

  2. પત્ની સાથે દલીલમાં ઉતરતા દરેક પુરૂષે પહેલાં ખાત્રી કરી લેવી કે પોતે સો ટકા સાચા છે…અને પછી એ દલીલ પડતી મૂકવી…નિલમબહેન, પત્ની ઉપર કે પતિ બંનેવની ઉપર સરસ્વતીની સરખી જ કૃપા હોય છે.ઉષા

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s