આજની ખાટી મીઠી..


જયારે આપણે ડરીએ છીએ ત્યારે એને સાવચેતી કહીએ છીએ..અને એ જ વાતથી બીજા ડરે ત્યારે એ ડરપોક થઇ જાય છે..!

2 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. ખરેખર,
    નિલમબહેન જેમ આંખોની દૂરદ્રષ્ટિની કે ટૂંકીદ્રષ્ટિની ખામી તો ચશ્માથી નિવારી શકાય, પણ આ તો દિમાગનો મોતિયો કહેવાયને? માટે આવા ખાટીમીઠીના ઓપરેશનોની જરૂર સૌને છે. ઉષા.

    Like

  2. ગીતાના સોળમા અધ્યાયની શરુઆતનો અભયં વાંચતી વખતે પોતે અભય છે અને બીજા બધા ડરપોક છે તેમ ઘણાની કલ્પના હોય છે.આત્મવત ભાવના જાગે તો તે સંત થઈ જાય

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s