આજની ખાટી મીઠી..


બેંક એટલે એવી સંસ્થા કે જે સૂરજ ઝળહળતો હોય ત્યારે તમારે માથે છત્ર ધરી રાખે અને વરસાદ પડે કે તે જ મિનિટે છત્ર હટાવી લે…

One thought on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. બેંક એટલે એક એવી સંસ્થા કે જે સૂરજ ઝળહળતો હોય ત્યારે તમારે માથે છત્ર ધરી રાખે અને વરસાદ પડતો હોય ત્યારે છત્ર હઠાવી લે. અને તમારે પૈસાની જરૂર નથી એવું દર્શાવતા પુરાવા તમે રજૂ કરી શકો તો તમ્ને ધિરાણ કરી શકે- આજ બેંકનો ડ્રોબેક કે પોલીસી છે? લેવાનું હોય ત્યારે કોઈ પ્રકારનો વિલંબ પોસાય એમ હોતો નથી કારણ એ વખતે તમે તેમના ઝળહળતા ગ્રાહક છો ત્યારે તેના તેજમાં અંજાઈ ના જાવ તે માટે છત્રી ની જરૂર હોવાથી ધરી દે એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ જ્યારે આપવાની વારી આવે ત્યારે તમે જો મેનેજરના સગા ના થતાહો તો એની પ્રક્રિયા અને કાયદાઓની ગૂંચ ઉકેલીને સાતકોઠા પાર કરવાની તૈયારી રાખવી પડે..સમજ્યા..ત્યારે આંસુડાનો વરસાદ પડે તોય છત્ર હટાવી લેવા સુધીની તેઓ હરકત કરી શકે છે. તે વખતે તમે થર્ડપાર્ટી બની જાવ છો. જ્યારે ફસ્ટ અને સેકન્ડપાર્ટી તો મેનેજર અને તેના સાળાબંધુઓ જ ગણાય..શું? બરાબરને? નિલમબહેન.

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s