આજની ખાટી મીઠી..


સંમેલન એટલે…. લોકોનું એવું મિલન. કે જયાં લોકોએ જે કામ કરવા જોઇએ તેની અવેજીમાં તે કામની ચર્ચા કરવામાં આવે.

One thought on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. સંમેલન એટલે..એવા લોકોનું..કેવા લોકોનું? સ્પષ્ટ નથી.. પછી જ્યાં કામ..કરવાની જગ્યાએ તેની ચર્ચા કરવામાં આવે. કામ કરવાની યા ચર્ચા કરવાની વાત તો ત્યારે જ આવે ને જ્યારે નક્કી થાય કે સંમેલન કોનું છે? કવિ સંમેલન છે? બુદ્ધિજીવીઓનું છે?શ્રમજીવીઓનું છે? યા રાજકીયપક્ષોનું છે? પેન્સનરોનું છે? વૃદ્ધોનું છે? યુવાઓનું છે? બાળકોનું છે? વૈજ્ઞાનિકોનું છે? ખેલકૂદનું છે?…કામનો પ્રકાર અને તેની વાત ત્યાર પછી થાયને?….કારણ કામનો આધાર સંમેલનો પર છે…કેટલાંક સંમેલનો ફક્ત ચર્ચા પુરતાં જ હોય તો કામ કરનારા જ્યાં હાજર ના હોય..એવું પણ બનેને?….ઉષા

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s