આજની ખાટી મીઠી..


મીટીંગ..એટલે અગત્યના માણસોનું મિલન.. કેજેઓ અલગ રહીને કશું કરી શકતા નથી..પણ સમૂહમાં રહીને કશું થઇ શકે તેમ નથી એવો નિર્ણય લઇ શકે છે….

2 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s