આજની ખાટી મીઠી..


ભાગવત સપ્તાહ એટલે એવી જગ્યા કે ત્યાં જે સાંભળ્યું હોય એ ત્યાં ને ત્યાં ખંખેરીને જવાનું હોય એવું માનતા લોકોનો મેળો…

2 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. ભાગવદ સપ્તાહ એટલે એવી જગ્યા જ્યાં સાંભળ્યું હોય એ પોતાની સમજશક્તિનો ઉપયોગ કરીને કઈંક ગાંઠે બાંધીને સાથે લઈ જવું એતો વ્યક્તિગત બાબત થઈ જાય. બાકીતો મીટીંગ જ કહેવાયને?

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s