આજની ખાટી મીઠી..

નિવૃતિ..એટલે ” મને સમય મળશે ત્યારે આ જરૂર કરીશ..”એવી હોંશવાળી પ્રવૃતિ….અને તે કદીયે ન કરાય એવો જીવનનો સમય…!

2 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. ઈશ્વરે સૌને જીવનના કેટલા વર્ષો જીવવાના છે એનું બોન્ડ પેપર લખી નથી આપ્યું. કાશ! એ જો શક્ય હોત તો નિવૃતિની હોંશેહોંશે કરવાની પ્રવૃતિ અંગે વિચારી શકાત.

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s