આજની ખાટી મીઠી..

ફિલસૂફ એટલે એવો માણસ જે પોતાને ન થાય ત્યાં સુધી કયા પ્રસંગે શું કરવું જોઇએ તે હમેશા સમજતો હોય છે.

3 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. ફિલસૂફીની વાતો વાસ્તવિકતા કરતાં આદર્શોને વધારે પ્રાધાન્ય આપે છે. જે પોતાને લાગુ પાડતા તેનું બાષ્પમાં રૂપાંતર કરી નાંખે છે. ઉષા

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s