આજની ખાટી મીઠી..


ખાનગી શાળા એટલે એવું સ્થાન કે જયાં શિક્ષકોએ આચાર્યથી ડરવાનું અપેક્ષિત છે…આચાર્યે ટૃસ્ટીઓથી,, ટૃસ્ટીઓએ વાલીઓથી , વાલેઓએ સંતાનોથી ! ……….અને સંતાનોએ કોઇથી ડરવાનું હોતું નથી. ! ત

4 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. Wah, ekdam sachi vat chhe.
    Khangi shala etle ek evi private limited compny k jena shareholders bichara parents ne kyarey ‘bonus k dividend’ maltu nathi hotu, barabar k ?
    -Varsha Ajay Oza

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s