આજની ખાટી મીઠી..


કોર્ટરૂમ એવું સ્થાન કે જયાં મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી અને નથુરામ ગોડશે સમાન ગણાતા હોય અને એવી સંભાવના પણ ખરી કે પલ્લુ ગોડશેને પક્ષે ય નમી પડે…..

3 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. આ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી અને નથ્થુરામ ગોડશેને તો ઓળખ્યા પણ આ પલ્લુગોડશે કોણ ? ખેર! આતો ગમ્મત….કાયદાઓને અસંખ્ય છટકબારીઓ હોય છે. જરૂર છે તો માત્ર નિષ્ણાત બાહોશ વકીલ અને કોથળો ભરીને રૂપિયાની…ખરુંને નિલમબહેન ?

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s