આજની ખાટી મીઠી..


લોકહિત… દરેક રાજકારણી પોતાના પોતાના વિચારોના ટેકામાં જે સંજ્ઞા છૂટથી વાપરે છે તે…

One thought on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. લોકહિત અ શબ્દનું અર્થઘટન દરેક જણ પોતાની રીતે કરી શકે છે માટે આ શબ્દ દરેક રાજકારણી પોતાના વિચારોનું સમર્થન પોતે જાતે જ આપવાનું હોય છે. લોક શબ્દમાં પોતે પણ આવે અને બીજાય આથી હિત તો ગમે તેનું થાય કહેવાય તો લોકહિતજને?
    ઉષા

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s