આજની ખાટી મીઠી..


રાશિવાર અઠવાડિક ભવિષ્ય એટલે….કોઇ પણ પુખ્ત વયની વ્યક્તિને, કોઇ પણ રાશિનું કોઇ પણ અઠવાડિયે લાગુ પડી શકે તેવું ભવિષ્યકથન….

One thought on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. રાશિવાર અઠવાડિક ભવિષ્ય એટલે….કોઇ પણ પુખ્ત વયની વ્યક્તિને, કોઇ પણ રાશિનું કોઇ પણ અઠવાડિયે લાગુ પડી શકે તેવું ભવિષ્યકથન….
    આ અંગે કેટલીય મૂંઝવણો પ્રવર્તે છે. ભવિષ્યકથન વાંચીને અનેક શંકા કુશંકાઓ ના ઘેરામાં લાવીને મનને મૂકી દે છે અને જો લાગે તો તીર નહીં તો તુક્કો સમજવો જ રહ્યોને?

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s