આજની ખાટી મીઠી..

જયારે કોઇ વ્યક્તિ એવો દાવો કરે કે હુ બધુ જાણું છું ત્યારે જ કોઇક મૂરખ ટપકી પદશે અને તેને સવાલ જ ખોટા પૂછશે.

4 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. જયારે કોઇ વ્યક્તિ એવો દાવો કરે કે હુ બધુ જાણું છું ત્યારે જ કોઇક મૂરખ ટપકી પડ્શે અને તેને સવાલ જ ખોટા પૂછશે…. ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે “અધૂરો ઘડો બહુ છલકાય”.દાવો કરવો એ અધૂરપની નિશાની છે અને આથી તેનું અભિમાન તોડવા મેદાનમાં કોઈ ન કોઈ મૂરખ(પોતાને અધિક હોંશિયાળ સમજતા હોય) તો ઊતરી પડે છે. ઉષા

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s