આજની ખાટી મીઠી…

બેંકમાં ખાતુ……..એટલે ટૂથપેસ્ટ પ્રકારનો વ્યવહાર…..તેમાંથી કાઢવાનું સહેલું…મૂકવાનું બહું અઘરું………

2 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી…

  1. “સહેલું…મૂકવાનું બહું અઘરું………”
    તમાકુવાળી ટૂથ-પેસ્ટ વાપરતા અમારા કાકીશ્રીથી પેસ્ટ વધુ નીકળતા પાછુ ટ્યુબમા મૂકવા પ્રયત્ન કરેલો આખા કુટુંબે પ્રયત્ન કર્યો..નીષ્ફળ તેથી અમે તો આ કામને અસંભવમા મૂક્યુ!

    Like

  2. બેંકમાં ખાતુ……..એટલે ટૂથપેસ્ટ પ્રકારનો વ્યવહાર…..તેમાંથી કાઢવાનું સહેલું…મૂકવાનું બહું અઘરું………
    આ બધી પળોજણમાંથી બચવાનો એક સરળ રસ્તો બતાવું? માઉથવોશ ની જેમ એ.ટી.એમ ઉપયોગ કરો અને નિશ્ચિંત બની જાવ. ખરુંને? નિલમ બહેન. અને હવે તો ગોલ્ડ પણ ખરીદી શકાશે ભવિષ્યમાં…

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s