ગમતી પંક્તિઓ..

એક સથવારો સગપણનો,
કે મારગ મજિયારો બે જણ નો.
એક અણસારો ઓળખનો
એક ઝબકારો એક ક્ષણનો
ગોપીજનનો ગ્વાલબાલ
ને રાધાનો શામળિયો.

ગુલાલની ગલીઓમાં ચાલો,
શું જમણી? કે શું ડાબી?
એક ફણગો છે ફાગણનો,
એક તણખો છે શ્રાવણનો
એક સથવારો સગપણનો.

3 thoughts on “ગમતી પંક્તિઓ..

 1. એક સથવારો સગપણનો,
  કે મારગ મજિયારો બે જણ નો.
  એક અણસારો ઓળખનો
  એક ઝબકારો એક ક્ષણનો

  ekdm saras..!!

  Like

 2. ગુલાલની ગલીઓમાં ચાલો,
  શું જમણી? કે શું ડાબી?
  એક ફણગો છે ફાગણનો,
  એક તણખો છે શ્રાવણનો
  એક સથવારો સગપણનો.
  …………………..સગપણનો સથવારો સારો હોય..આજુ-બાજુ ફાગણ-શ્રાવણનો સાથ હોય..આવુંજ સુંદર જીવન હોય.. ત્યાં કોઈ ભયના હોય્ પછી ભલેને મોત હોય!!!

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.