લકીર શોધું છું…

 એક સુખની લકીર શોધું છું,
ના,વધારે,લગીર શોધું છું
દાનમાં સ્વર્ણ પણ ન સ્વીકારે,
ધનિક એવો ફકીર શોધું છું
મૌનમાં આરપાર થઇ જાયે,
શબ્દનું સરસ તીર શોધું છું
હું ય રણ માં જઇ ઉભો રહ્યો,
ઝાંઝવાનું ખમીર શોધું છું
હોય તારી સુગંધ જેનામાં
એ તરબતર સમીર શોધું છું
આગને પણ કરી શકે વશમાં,
હર ગલીમાં કબીર શોધું છું.
                               ભાગ્યેશ જહા.

5 thoughts on “લકીર શોધું છું…

 1. હું ય રણ માં જઇ ઉભો રહ્યો,
  ઝાંઝવાનું ખમીર શોધું છું

  વાહ! અદભૂત!

  આગને પણ કરી શકે વશમાં,
  હર ગલીમાં કબીર શોધું છું.

  આ વાત ન સમજાઇ!

  -હેમંત

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.