આજની વાત….

એક અંગ્રેજ એટલે મૂંજી,બે અંગ્રેજ એટલે કલબ અને 3 એટલે સામ્રાજય.એક હિંદી એટલે યોગી.બે એટલે તકરારને ત્રણ એટલે ટોળું.સંખ્યા વધે એટલે અંગ્રેજ પ્રજાની શક્તિ વધે અને આપણી ઘટે.એવી સામાન્ય છાપ છે.

કહેવાતું કે બ્રિટિશ સામ્રાજયમાં સૂર્ય કદી આથમતો નથી.વાત સાચી હતી..કેમકે એ સામ્રાજય નો ફેલાવો એટલો બધો હતો કે કયાંક ને કયાંક તો સૂર્ય પ્રકાશતો જ હોય!!અની સામે આપણા કૃષ્ણ મેનન હમેશા કહેતા કે,”બ્રિટિશ સામ્રાજય માં સૂરજ આથમતો નથી..કેમકે ભગવાન કદી અંધારામાં બ્રિટિશ પ્રજાનો ભરોસો કરી ન શકે.

કાકા કાલેલકરે “જીવન સંસ્કૃતિ”માં કહ્યું છે કે..

જગતમાં મુખ્ય ત્રણ સંસ્કૃતિ જોવામાં આવે છે.મુસ્લિમ,ખ્રિસ્તી અને હિન્દુ.મુસ્લિમ સંસ્કૃતિનું ચિત્ર તંબુની પાસે ઘોડો બાંધી ને બતાવી શકાય..ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિનું ચિત્ર સાગર ના મોજા ઉપર ડોલતી નૌકાથી દર્શાવી શકાય.જ્યારે હિન્દુ સંસ્કૃતિનું ચિત્ર વટવૃક્ષ નીચે એકાદ ઝૂંપડીની નજીક ગાય બાંધી ને દર્શાવી શકાય.

2 thoughts on “આજની વાત….

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.