આજની ખાટી મીઠી..

ક્રોધ લુહારના હથોડા જેવો છે..એક ઘા અને બે કટકા!!પ્રેમ સોનારની હથોડી જેવો છે.થોડી હૂંફ અને માવજત  અને આકર્ષક આભૂષણ તૈયાર!! 

1 thought on “આજની ખાટી મીઠી..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.