ઝાડવાની દુકાન

ઝાડવાએ છાંયડાની માંડી દુકાન,                      
ધંધામાં રોકી છે પોતાની મૂડી  બધી
 એટલેકે સઘળાં યે પાન….
આવનાર માગે જો ચપટીભ્રર છાંયડો.. 
     
તો ખોબાભર છાંયડો આપે.
સૂરજ વિદાય થતાં લાગે સંકેલવા.. 
     
એ આમતેમ પાથર્યા પથારા
માંડે હિસાબ ..પડી એકલું તો.,
વકરામાં હોય કેટલાંયે હાશકારા!!
બાંધી લે ગાંઠે એ ગણ્યા વિના
પરચૂરણ સિક્કા..જે પંખીના ગાન….
કોઇને પણ થાય….
એને દેવાળુ ફૂંકવાનો,
 
       
આવશે દિવસ આજ-કાલમાં
આજ લગી તો ય એનો વેપલો., તો… 
       
ચાલે છે સમજણ ની બહારની કમાલમાં..
એકલું એ ઝાડ નથી લૂંટાતું….    
    
લૂંટાતું એનું આખ્ખું યે ખાનદાન.
      

3 thoughts on “ઝાડવાની દુકાન

  1. ઝાડ હોજો ઝુંન્ડમાં…એકલ ઊડી જાય
    બોલકણા હોય બંધવા …તોયે પોતાની બાંય !
    ઝાડનો આત્મા પરોપકાર છે. આખું ખાનદાન જ લૂટાય !

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.